Controle en onderzoek

Wanneer u zich zorgen maakt over de conditie van uw boom, kan een boomverzorger ter plaatse komen om de nodige vaststelling te doen. Het is zo dat elke boomeigenaar een zorgplicht heeft voor zijn/haar boom. Bij geval van schade, ten gevolge van takbreuk kan de verzekeringmaatschappij nagaan of dit had kunnen voorkomen worden door preventieve controle.

De controle frequentie hangt af van boom tot boom en van de plaats waar de boom staat. Misschien het feit dat de boom in het verleden al een ziekte heeft gehad speelt een belangrijke rol.